Nasıl DEĞERLENDİRİLECEK?

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır.

Şehrinizin kültürel yapısını şu konu içeriklerinin birkaçında, hepsinde veya birinde tanıtıyor olması: Kültürel Değerler, Müzik, El Sanatları, Tarih, Mimari ve Şehrinizin bugünkü modern yüzü,

  • Yabancı dil kullanımındaki başarı,
  • Çekilen video sunumların teknik açıdan kalitesi,
  • Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
  • Konu, amaç, hedef ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik,
  • Özgünlük ve yaratıcılık.

Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez. Tüm yarışma içeriği değişiklikleri kurula aittir. Tüm uyuşmazlıklarda karar yetkisi kurulundur. Etik beyanı olmayan projeler kesinlikle kabul edilemez.

Kazananların Belirlenmesi, yarışma 3 aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşama: Videolar kurallar ve etiklik açısından değerlendirilerek onaylanır veya elenir.

2. Aşama: İlk aşamayı geçen videolar halk ve kurul oylamasına sunulur. 100 puan üzerinden 50 puanı kurul 50 puanı halk oylamısından alınarak sıralama belirlenir. Sıralama sonucunda ilk 20 final aşamasına kalır.

-Kurul oylaması yukarıda belirtilen 5 konuda her bir Kurul Üyesi 1 en kötü 10 en iyi olacak şekilde puan verir. Verilen bu puanlar toplanarak puanlamanın %50’lik yani 50 puan üzerinden değerlendirmesi alınır. Örneğin;  Dil kullanımından : 7, Teknikten:6, Yaratıcılıktan:6, Özgünlük ve Bütünsellikten:8, Tanıtımın Anlaşırlılığı:8, puanlarını aldığını düşünelim. Böylece toplamda kuruldan 50 üzerinden 35 puan alırlar.

-Halk Oylaması: Facebook üzerinden videolar oylamaya açılır ve her bir gerçek FB kulanıcısı ( gerçeklik tespiti sistem üzerinden otomatik olarak yapılır ) günde 1 oy hakkı olan kullanıcılar videoları oylarlar.

1. Halk oylamasının değerlendirilmesi: Oylama boyunca verilen toplam oyların adeti alınır, oylamaya katılan her bir videonun oylama boyunca altığı oy kaydedilir. Her bir yarışmacının videosu tüm videoların aldığı oya göre oranlanır. Diğer geri kalan 50 puan üzerinden videonun aldığı puan hesaplanır. Örneğin toplamda 100 oy okullanıldı ve bir proje bu oyların 50 sini aldı, oy oranı hesaplandı ve oyların %50 sini aldığı belirlendi. Böylece 50 puanın 25 punını almış oldu.

2. Aşamanın sonuçlanması: Kurul oylaması + 1 Halk oylaması puanı toplanarak sıralama netleşir ve ilk 20 finale kalır. Örnek verilerine göre 35+25=60 puanla sonuçlanır.

3. Aşama: Final aşamasıdır ve kazananlar belirlenir. Bu aşamada 100 puan üzerinden 40 puanını Juri verir. Juri 4 kişiden oluşur. Her 1 jurinin min 1 – max 10 puan verirler 40 puan ise halk oylamasından gelir. 20 paun 10 Amerikan okulunun yapmış olduğu oylamanın ortalaması alınarak belirlenir.