Kurallar ve Hususlar

Yarışma Kuralları Hakkında Bilgiler

Proje il sınırları içerisinde yer alan tüm liselerin, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya ilini tanıtan en fazla 3 dakika uzunlukta bir video sunum üreterek katılabileceklerdir. Yarışma kuralları aşağıdaki gibidir.

1. Videodaki yazılı ve sözlü tüm anlatımlar İngilizce olmalıdır.

2. Okullar en çok iki proje ile yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak olan filmler video kamera veya yüksek çözünürlüklü cep telefonları ile kaydedilebilir. Yüklenecek video Youtube paylaşım sitesine yüklenebilir bir formatta olmalıdır ve süresi 3 dakikayı geçmemelidir. 3 dakikayı geçen video sunumlar oylamada ilk 20 içerisine girse dahi, kurul değerlendirmesine alınamayacak ve yedeğe bırakılacaktır.

4. Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.

5. Proje Değerlendirme Ekip üyeleri, proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.

6. Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.

7. Okullarda İngilizce bilgisi olan her branş öğretmeni danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.

8. Projelerin uygulanması aşamasında her tür görsel materyal kullanılabilir. Projelerin uygulama aşaması öğrencilerin kendilerinin belirleyeceği görsel materyaller kullanılarak gerçekleştirilecektir.

9.Her öğrenci sadece bir proje ile çalışmaya başvurabilecektir.

10. Her danışman öğretmen sadece 1 projeye danışmanlık yapabilir.

11. Proje bir unsurdan oluşacaktır: Şehrini ve kültürünü tanıtan maksimum üç dakikalık video sunum.

12. Sunumlarda proje anlatımı projeyi hazırlayan öğrenciler tarafından yapılacaktır. Proje videosu tamamen İngilizce olarak üretilmelidir.

13. Video sunum mutlaka şu konuları veya konulardan birini içermelidir: kültürel değerler, müzik, el sanatları, tarih, ilin günümüzdeki modern yüzü.

14. Öğrenciler video sunum oluştururken interneti kaynak olarak kullanabilir ve kullandıkları kaynaktan esinlenebilir, beş saniyeyi geçmeyecek sürede alıntı yapabilirler, ancak birebir kopyalamalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. Görev alan öğrenciler dışında, figüran olarak öğrenciler videoda yer alabilirler.

17. Öğrenciler görsel materyal olarak video filmin yanısıra, resim de kullanabilirler.

18. Hazırlanan videonun orijinalliğinin korunması için Youtube’a yükleme sırasında “liste dışı” (unlisted) konumda tutulmalı ve belirlenen tarih itibari ile “liste dışı” konumdan “genel” konuma getirilmelidir.

19. Halk oylaması sırasında geçersiz oylamalara engel olabilmek için son iki ay içerisinde açılmış olan mail adresleri geçerli sayılmayacaktır. Video sunumunda öğrenci; resim ve fotoğraf, animasyon, röportaj, müzik, vb öğelere yer verebilir.

20. Proje etik beyanı www.hayalineuc.com adresinden başvuru formu doldurulduktan sonra, öğrenci ve öğretmene link gönderilerek onaylatılacaktır. Bu nedenle söz konusu başvurularda e-mail adreslerinin geçerli bir adres olması ve aktif kullanımda olması gereklidir.

21. Yarı finalist olarak seçilen öğrenciler mutlaka ailelerinden ‘Veli İzin Belgesi’ getirerek, birinci seçilmeleri halinde yurtdışı seyahatine çıkmalarına izin verileceğini taahhüt etmelidirler.

22. 2017-2018 dönemi ‘Şehrini Tanıt, Hayaline Uç’ projeleri için başvuru videolarının son yüklenme tarihleri

Şanlıurfa ili için: 15 Mayıs 2018
Bursa ili için: 20 Mayıs 2018
İzmir ili için: 01 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.

23. 2017-2018 dönemine ait proje videolarının halk oylamasına sunulma tarihleri

Şanlıurfa ili için: 25 Mayıs – 31 Ağustos 2018
Bursa ili için: 28 Mayıs – 31 Ağustos 2018
İzmir ili için: 08 Haziran – 31 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir.

24. 2017-2018 dönemi ‘Şehrini Tanıt, Hayaline Uç’ projeleri yarı finalistlerin açıklanma tarihleri İzmir ve Bursa illeri için 19 Eylül 2018; Şanlıurfa ili için 28 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir.