Nasıl DEĞERLENDİRİLECEK?

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır.

Şehrinizin kültürel yapısının şu konu içeriklerinin birkaçında, hepsinde veya birinde tanıtılıyor olması:
Kültürel Değerler, Müzik, El Sanatları, Tarih, Mimari ve Şehrinizin bugünkü modern yüzü,

  • Yabancı dil kullanımındaki başarı,
  • Çekilen video sunumların teknik açıdan kalitesi,
  • Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
  • Konu, amaç, hedef ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik,
  • Özgünlük ve yaratıcılık.

Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez. Tüm yarışma içeriği değişiklikleri kurula aittir. Tüm uyuşmazlıklarda karar yetkisi kurulundur. Etik beyanı olmayan projeler kesinlikle kabul edilemez.

Kazananlar 3 aşamada belirlenir:

1. Aşama: Videolar kurallar ve etiklik açısından değerlendirilerek onaylanır veya elenir.

2. Aşama: İlk aşamayı geçen videolar halk ve kurul oylamasına sunulur. Oylamaların 50 puanı kurul, 50 puanı halk oylamısından alınarak toplamda 100 üzerinden puanlanır ve sıralama belirlenir. Sıralama sonucunda belirlenen yarı finalistler, final için yarışır.

-Kurul oylaması yukarıda belirtilen 5 konuda her bir kurul üyesi en düşük 1, en yüksek 10 puan üzerinden değerlendirme sağlar. Verilen bu puanlar toplanarak puanlamanın %50’lik yani 50 puan üzerinden değerlendirmeye alınır.
Örneğin; katılımcı videonun, Dil kullanımından : 7, Teknikten:6, Yaratıcılıktan:6, Özgünlük ve Bütünsellikten:8, Tanıtımın Anlaşırlılığı:8, puanlarını aldığını düşünelim. Böylece değerlendirilen video kuruldan 50 puan üzerinde 35 puan almış olur.

-Halk Oylaması: Hayaline Uç web sitesi üzerinden videolar oylamaya açılır. Facebook hesabı ile giriş yaparak, oy kullanılabilir. Her bir gerçek Facebook kulanıcısının (gerçeklik tespiti sistem üzerinden otomatik olarak yapılır) aynı hesap üzerinden bir oy kullanma hakkı vardır.

1. Halk oylamasının değerlendirilmesi: Oylama boyunca verilen toplam oyların adeti alınır, projeye katılan her bir videonun oylama süresince aldıkları tüm oylar kaydedilir. Her bir yarışmacının videosu tüm videoların aldığı oya göre oranlanır. Yapılan değerlendirme 50 puan üzerinden hesaplanır. Örneğin toplamda 100 oy kullanıldı ve bir video bu oyların 50’sini aldı, oy oranı hesaplandı ve ilgili videonun, oyların %50’sini aldığı belirlendi. Böylece değerlendirilen video halk oylamasından 50 puan üzerinden 25 puan almış olur.

2. Aşamanın sonuçlanması: Kurul oylaması ve halk oylaması puanı toplanarak sıralama netleşir ve yarı finalistler açıklanır. Örnek verilerine göre 35+25=60 puanla sonuçlanır.

3. Aşama: Final aşamasıdır ve bu aşamada kazananlar belirlenir. Son değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. 4 kişiden oluşan jurinin yapacağı değerlendirme 40 puan üzerinden (her bir jüri 1 ila 10 aralığında puanlama yapabilir); halk oylaması sonucu 40 puan üzerinden ve yurtdışındaki 10 okul yetkilisinin yapacağı değerlendirme 20 puan üzerinden hesaplanacaktır.